Kruševac centar

Јавна расправа о нацрту Одлуке о ребалансу буџета

Јавна расправа о нацрту Одлуке о ребалансу буџета

10. септембра 2020.

На основу Статута града Крушевца и Одлуке о начину спровођења јавне расправе, као и укључивању грађана у поступак доношења одлука, стратешких докумената и других аката града Крушевца, Градско веће града Крушевца на седници одржаној дана 28.08.2020. године донело је Закључак да Градска управа града упути на јавну расправу део нацрта Одлуке о ребалансу буџета као и измену Плана инвестиција за 2020. годину. Ова документа истакнута су на сајту града од 28.08.2020. године до 12.09.2020. године. Тим поводом организована је и данашња јавна трибина на којој је уводну реч дала градоначелник Јасмина Палуровић.

 

Основ за ребаланс Одлуке о буџету града Крушевца за 2020. годину јесте Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“ бр. 29/2020 од 15.03.2020. године). Из тог разлога је дошло до померања грађевинске сезоне, а и до промене извора финансирања неких инвестиција. Наиме, један број  инвестиција које су планиране Одлуком о буџету града Крушевца за 2020. годину требало је да се финансира делом из средстава локалног буџета, а делом из средстава ЈП „Путеви Србије“ и Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Град Крушевац ће се у наредном периоду окренути финансирању инвестиција из локалног буџета, будући да још није познато како ће се вршити суфинансирање инвестиција са  ЈП „Путеви Србије“ и Канцеларијом за управљање јавним улагањима. Ово је утицало и на измену Прегледа капиталних пројеката града Крушевца за период од 2020. до 2022. године, који је саставни део Одлуке о буџету града Крушевца за 2020. годину. Уведене су нове инвестиције: реконструкција основне школе «Владислав Савић Јан» у Паруновцу, реконструкција улице Петра Кочића у Крушевцу, изградња инфраструктурних прикључака за ковид болницу и аеродром « Росуље».

 

С обзиром да је урађена пројектно – техничка документација и обезбеђене све потребне дозволе, радиће се и реконструкција пута у Јасици ( Шумадисјка улица ), пута у Белој Води, реконструкција основне школе у Макрешану, реконструкција моста у Рибару.

Преко надлежног Министарства, одобрен је пројекат Тјубинг на Багдали, изградња фискултурне сале у Великим Купцима, реконструкција основне школе « Бранко Радичевић» у Дедини.

Разлог за ребаланс буџета града за 2020. годину није само промена приоритета финансирања инвестиција.

Код неких корисника је, због ванредног стања, дошло до мањег остварења сопствених прихода због неодржавања културних, спортских, туристичких и других манифестација, што је довело и до промена у финансирању редовне делатности ових установа.

 

Такође, остварен је и непланиран приход по основу концесионе накнаде. У мају месецу 2020. године потписан је Уговор о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа са Апотекарском установом “Dr. Max“ Београд и на основу њега уплаћена је иницијална концесиона накнада која није била планирана Одлуком о буџету за 2020. годину.

Све остале планиране инвестиције за 2020. наставиће се редовном динамиком и у континуитету.

Известиоци на данашњој јавној трибини били су и Биљана Цветковић, помоћник градоначелника за економски развој, инвестиције и финансије и Весна Анђелић, заменик начелника Градске управе.


Scroll Skip to content