Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистилког пројекта за изградњу ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+3, на К.П. бр.6181 КО КРУШЕВАЦ

Јавна презентација урбанистилког пројекта за изградњу ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+3, на К.П. бр.6181 КО КРУШЕВАЦ

5. априла 2022.

Документа:


Scroll Skip to content