Kruševac Porta

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju za izgradnju proizvodnog objekta metalne galanterije na k.p. br. 1228/1 KO Lazarica

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju za izgradnju proizvodnog objekta metalne galanterije na k.p. br. 1228/1 KO Lazarica

11. maja 2022.

Dokumenta:


Scroll Skip to content