Крушевац Слободиште

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу за изградњу производног објекта металне галантерије на к.п. бр. 1228/1 КО Лазарица

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу за изградњу производног објекта металне галантерије на к.п. бр. 1228/1 КО Лазарица

11. маја 2022.

Документа:


Scroll Skip to content