Kruševac Slobodište

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Po+P+5, na k.p. br. 2183/3 i 6103 KO Kruševac

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Po+P+5, na k.p. br. 2183/3 i 6103 KO Kruševac

20. aprila 2021.

Dokumentacija:


Scroll Skip to content