Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности Пo+П+5, на к.п. бр. 2183/3 и 6103 КО Крушевац

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности Пo+П+5, на к.п. бр. 2183/3 и 6103 КО Крушевац

20. априла 2021.

Документација:


Scroll Skip to content