Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса, на к.п.бр. 6142 КО Крушевац у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса, на к.п.бр. 6142 КО Крушевац у Крушевцу

13. априла 2021.

Документа:


Scroll Skip to content