Kruševac Porta

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju Stadiona FK „Jedinstvo 1936“ sa pratećom infrastrukturom na delu kat . parcele br.2637/1 KO Kruševac u Kruševcu

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju Stadiona FK „Jedinstvo 1936“ sa pratećom infrastrukturom na delu kat . parcele br.2637/1 KO Kruševac u Kruševcu

26. februara 2021.

Dokumenta:


Scroll Skip to content