Kruševac centar

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу Стадиона ФК „Јединство 1936“ са пратећом инфраструктуром на делу кат . парцеле бр.2637/1 КО Крушевац у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу Стадиона ФК „Јединство 1936“ са пратећом инфраструктуром на делу кат . парцеле бр.2637/1 КО Крушевац у Крушевцу

26. фебруара 2021.

Документа:


Scroll Skip to content