Крушевац Слободиште

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу складишта за смештај мешовите робе на кат . парцелама бр.1370/2 и 2772/1 КО Дедина у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу складишта за смештај мешовите робе на кат . парцелама бр.1370/2 и 2772/1 КО Дедина у Крушевцу

26. марта 2021.

Документа:


Scroll Skip to content