Kruševac centar

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу складишта металне галантерије у грађевинарству на кат . парцелама бр.3273/2 и 3273/3 КО Бивоље у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу складишта металне галантерије у грађевинарству на кат . парцелама бр.3273/2 и 3273/3 КО Бивоље у Крушевцу

26. марта 2021.

Документа:


Scroll Skip to content