Kruševac Porta

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу складишта металне галантерије, на к.п. бр. 706/4 и 705/1, обе КО Лазарица

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу складишта металне галантерије, на к.п. бр. 706/4 и 705/1, обе КО Лазарица

5. августа 2022.

Документа:


Scroll Skip to content