Kruševac centar

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju skladišnog objekta kamenih ploča i mermera, objekat br. 1, spratnosti P+1 (prva faza) i skladišnog objekta kamenih ploča i mermera, objekat br. 2, spratnosti P (druga faza), na k.p. 917/1 KO Lazarica, u Kruševcu, (dislokacija objekta)

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju skladišnog objekta kamenih ploča i mermera, objekat br. 1, spratnosti P+1 (prva faza) i skladišnog objekta kamenih ploča i mermera, objekat br. 2, spratnosti P (druga faza), na k.p. 917/1 KO Lazarica, u Kruševcu, (dislokacija objekta)

13. maja 2022.

Dokumenta:


Scroll Skip to content