Крушевац Слободиште

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 1, спратности П+1 (прва фаза) и складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 2, спратности П (друга фаза), на к.п. 917/1 КО Лазарица, у Крушевцу, (дислокација објекта)

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 1, спратности П+1 (прва фаза) и складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 2, спратности П (друга фаза), на к.п. 917/1 КО Лазарица, у Крушевцу, (дислокација објекта)

13. маја 2022.

Документа:


Scroll Skip to content