Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу привредног комплекса, на деловима к.п. бр. 2884 и 1335/4 КО Дедина, у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу привредног комплекса, на деловима к.п. бр. 2884 и 1335/4 КО Дедина, у Крушевцу

23. марта 2021.

Документа:


Scroll Skip to content