Kruševac Slobodište

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta – zatvoreno skladište za metalne poluproizvode na k.p.br.4694 KO Globoder

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta – zatvoreno skladište za metalne poluproizvode na k.p.br.4694 KO Globoder

14. decembra 2020.

Dokumenta:


Scroll Skip to content