Kruševac centar

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта, спр. П+1 – СЕРВИСНА СТАНИЦА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, на кат.парц. бр.1359/3, 1359/4, 1359/13, 1205/7 и 1354/7, све КО ЛАЗАРИЦА

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта, спр. П+1 – СЕРВИСНА СТАНИЦА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, на кат.парц. бр.1359/3, 1359/4, 1359/13, 1205/7 и 1354/7, све КО ЛАЗАРИЦА

5. августа 2022.

Документа:


Scroll Skip to content