Крушевац Слободиште

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште обуће, спратности П, на кат.парц. бр. 2377/5 КО КРУШЕВАЦ

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште обуће, спратности П, на кат.парц. бр. 2377/5 КО КРУШЕВАЦ

8. децембра 2021.

Документа:


Scroll Skip to content