Kruševac centar

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта – складиште грађевинског материјала, спратности П+1, на катастарској парцели бр. 840/6 К.О. Читлук

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта – складиште грађевинског материјала, спратности П+1, на катастарској парцели бр. 840/6 К.О. Читлук

13. маја 2022.

Документа:


Scroll Skip to content