Kruševac Porta

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta prodajno-izložbeni salon i auto-servisne usluge, spr.P+1, na k.p. br.3024 i delu 3025 KO Kruševac

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta prodajno-izložbeni salon i auto-servisne usluge, spr.P+1, na k.p. br.3024 i delu 3025 KO Kruševac

5. oktobra 2020.

Dokumentacija:


Scroll Skip to content