Крушевац Слободиште

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта продајно-изложбени салон и ауто-сервисне услуге, спр.П+1, на к.п. бр.3024 и делу 3025 КО Крушевац

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта продајно-изложбени салон и ауто-сервисне услуге, спр.П+1, на к.п. бр.3024 и делу 3025 КО Крушевац

5. октобра 2020.

Документација:


Scroll Skip to content