Kruševac Slobodište

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog kompleksa – objekat za tehnički pregled vozila, spratnosti P+1 i objekat za servisiranje tahografa, spratnosti P, na kat.parc. br. 5996/2 KO Kruševac

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog kompleksa – objekat za tehnički pregled vozila, spratnosti P+1 i objekat za servisiranje tahografa, spratnosti P, na kat.parc. br. 5996/2 KO Kruševac

20. oktobra 2021.

Dokumentacija:

  1. Oglas
  2. Grafički deo 1
  3. Grafički deo 2
  4. Tekstualni deo
  5. Urbanistički projekat

Scroll Skip to content