Kruševac centar

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – објекат за технички преглед возила, спратности П+1 и објекат за сервисирање тахографа, спратности П, на кат.парц. бр. 5996/2 КО Крушевац

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – објекат за технички преглед возила, спратности П+1 и објекат за сервисирање тахографа, спратности П, на кат.парц. бр. 5996/2 КО Крушевац

20. октобра 2021.

Документација:

  1. Оглас
  2. Графички део 1
  3. Графички део 2
  4. Текстуални део
  5. Урбанистички пројекат

Scroll Skip to content