Kruševac Porta

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта затвореног складишта за смештај металне галантерије са управном зградом, на кат.парцелaма бр. 728, 727, 724, 723/2, 722, 723/1 и 721, све КO Глободер у Глободеру, Крушевац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта затвореног складишта за смештај металне галантерије са управном зградом, на кат.парцелaма бр. 728, 727, 724, 723/2, 722, 723/1 и 721, све КO Глободер у Глободеру, Крушевац

28. јуна 2022.

Документа:


Scroll Skip to content