Крушевац Слободиште

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта за карбонизацију дрвета, k.п. br. 3275/1 КО Бивоље

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта за карбонизацију дрвета, k.п. br. 3275/1 КО Бивоље

19. октобра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content