Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу магацинско-продајног простора на катастарској парцели бр. 2081 КО Читлук, у Крушевцу (инв. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу магацинско-продајног простора на катастарској парцели бр. 2081 КО Читлук, у Крушевцу (инв. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО)

3. септембра 2021.

Документација:

  1. Оглас
  2. Урбанистички пројекат-свеска 1
  3. Урбанистички пројекат-свеска 2

Scroll Skip to content