Крушевац Слободиште

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу КОМПЛЕКСА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 126/2, 127 и 128, све КО СРНДАЉЕ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу КОМПЛЕКСА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 126/2, 127 и 128, све КО СРНДАЉЕ

13. јуна 2022.

Документа:


Scroll Skip to content