Крушевац Слободиште

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу комплекса са складиштем кондиторских производа и комерцијалним објектима, спратности П, на к.п. бр. 1/1 и 3147/1 КО Паруновац и к.п. бр. 3425/1 и 3320/26 КО Бивоље

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу комплекса са складиштем кондиторских производа и комерцијалним објектима, спратности П, на к.п. бр. 1/1 и 3147/1 КО Паруновац и к.п. бр. 3425/1 и 3320/26 КО Бивоље

23. марта 2021.

ДОКУМЕНТА:


Scroll Skip to content