Kruševac centar

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу КОМПЛЕКСА ЕТНО СЕЛА „ВАСИЛЕВС“, на кат. парцелама br. 673, 751, 752, 762 и 763/1 К.О.Наупаре, у насељеном месту Наупаре

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу КОМПЛЕКСА ЕТНО СЕЛА „ВАСИЛЕВС“, на кат. парцелама br. 673, 751, 752, 762 и 763/1 К.О.Наупаре, у насељеном месту Наупаре

22. марта 2022.

Докуемнта:


Scroll Skip to content