Крушевац Слободиште

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу КОМПЛЕКСА ЕТНО СЕЛА “ВАСИЛЕВС”, на кат. парцелама br. 673, 751, 752, 762 и 763/1 К.О. Наупаре, у насељеном месту Наупаре

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу КОМПЛЕКСА ЕТНО СЕЛА “ВАСИЛЕВС”, на кат. парцелама br. 673, 751, 752, 762 и 763/1 К.О. Наупаре, у насељеном месту Наупаре

2. августа 2022.

Документа:


Scroll Skip to content