Kruševac Porta

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju i dogradnju više proizvodnih i skladištnih objekata na kat . parcelama br.2772/3,2772/4,2773/3,2773/7,2857 i deo 2880 sve KO Dedina u Kruševcu

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju i dogradnju više proizvodnih i skladištnih objekata na kat . parcelama br.2772/3,2772/4,2773/3,2773/7,2857 i deo 2880 sve KO Dedina u Kruševcu

26. marta 2021.

Dokumenta:


Scroll Skip to content