Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу и доградњу више производних и складиштних објеката на кат . парцелама бр.2772/3,2772/4,2773/3,2773/7,2857 и део 2880 све КО Дедина у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу и доградњу више производних и складиштних објеката на кат . парцелама бр.2772/3,2772/4,2773/3,2773/7,2857 и део 2880 све КО Дедина у Крушевцу

26. марта 2021.

Документа:


Scroll Skip to content