Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу гараже за грађевинске и пољопривредне машине, на кат.парц. бр. 14/1, 14/3, 15/1, 16/3, све КО Паруновац

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу гараже за грађевинске и пољопривредне машине, на кат.парц. бр. 14/1, 14/3, 15/1, 16/3, све КО Паруновац

10. новембра 2020.

Документа:


Scroll Skip to content