Крушевац Слободиште

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу два продајно-изложбена објеката са смештајем (складиштењем) мешовите робе, на кат.парцели 6/1 КО Крушевац у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу два продајно-изложбена објеката са смештајем (складиштењем) мешовите робе, на кат.парцели 6/1 КО Крушевац у Крушевцу

25. фебруара 2022.

Документ:


Scroll Skip to content