Крушевац Слободиште

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу затвореног складишта за смештај металне галантерије, спратности П, на катастарској парцели бр. 1208/1 КО Лазарица у Крушевцу

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу затвореног складишта за смештај металне галантерије, спратности П, на катастарској парцели бр. 1208/1 КО Лазарица у Крушевцу

19. маја 2021.

Документа:


Scroll Skip to content