Крушевац Слободиште

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу складишног комплекса на к.п. бр. 1/1, 1/4 и 3147/1 КО Паруновац и к.п. бр. 3425/1 и 3320/26 КО Бивоље

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу складишног комплекса на к.п. бр. 1/1, 1/4 и 3147/1 КО Паруновац и к.п. бр. 3425/1 и 3320/26 КО Бивоље

5. маја 2021.

Документа:


Scroll Skip to content