Крушевац Слободиште

Јавна презентација урбанистичког плана за изградњу објеката затворених складишта за смештај мешовите робе са продајним простором, на кат.парцели 6/1 КО Крушевац у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког плана за изградњу објеката затворених складишта за смештај мешовите робе са продајним простором, на кат.парцели 6/1 КО Крушевац у Крушевцу

10. фебруара 2022.

Документа:


Scroll Skip to content