Крушевац Слободиште

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

26. августа 2020.

Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 26.08.2020. године и истиче 03.09.2020.године.

  1. Решење о попуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса
  2. Интерни конкурс
  3. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса

Scroll Skip to content