Kruševac centar

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи

15. марта 2022.

Градска управа града Крушевца оглашава интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе дана 15.03.2022. године и истиче 23.03.2022.године.

  1. Интерни конкурс
  2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за финансије

Scroll Skip to content