Kruševac Porta

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.

26. новембра 2020.

Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.

 

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 26.11.2020. године и истиче 04.12.2020.године.

  1. Решење о попуњавању извршилачких радних места спровођењем интерног конкурса
  2. Интерни конкурс
  3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
  4. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине
  5. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за финансије
  6. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за јавне набавке
  7. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за друштвене делатности
  8. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
  9. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за општу управу и заједничке послове

Scroll Skip to content