Kruševac Porta

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

15. јула 2020.
 1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
 2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за финансије
 3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за јавне набавке
 4. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
 5. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
 6. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за друштвене делатности
 7. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за управљање људским ресурсима
 8. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
 9. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за инспекцијске послове
 10. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за послове органа града
 11. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам-Служба за обједињену процедуру
 12. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам-Служба за озакоњење
 13. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за опште послове-Служба за информатику
 14. Решење о неуспеху интерног конкурса (03.08.2020.)

Scroll Skip to content