Крушевац Слободиште

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи

18. јануара 2022.

Градска управа града Крушевца оглашава интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе дана 18.01.2022. године и истиче 26.01.2022.године.

  1. Интерни конкурс
  2. Решење о формирању комисије-Одељење за урбанизам и грађевинарство
  3. Решење о формирању комисије-Одељење за инспекцијске послове
  4. Решење о формирању комисије-Одељење за општу управу и заједничке послове
  5. Решење о формирању комисије-Одељење за општу управу и заједничке послове
  6. Решење о формирању комисије-Одељење за општу управу и заједничке послове
  7. Решење о формирању комисије-Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
  8. Решење о формирању комисије-Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
  9. Решење о формирању комисије-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
  10. Решење о формирању комисије-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Scroll Skip to content