Крушевац Слободиште

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи

7. јула 2021.

Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 07.07.2021. године и истиче 15.07.2021.године.

  1. Интерни конкурс
  2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за општу управу и заједничке послове 
  3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам и грађевинарство

Scroll Skip to content