Kruševac centar

Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu grada Kruševca

Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu grada Kruševca

29. novembra 2018.

Gradska uprava grada Kruševca je raspisala javni konkurs za prijem jednog (1) pripravnika na određeno vreme od šest meseci, invalidno lice.

 

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama “Informer”.

 

  1. Javni konkurs
  2. Obrazac izjave koju popunjavaju kandidati
  3. Rešenje o obrazovanju Komisije za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Kruševca

Scroll Skip to content