Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

29. новембра 2018.

Градска управа града Крушевца је расписала јавни конкурс за пријем једног (1) приправника на одређено време од шест месеци, инвалидно лице.

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

 

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решење о образовању Комисије за пријем приправника у Градску управу Града Крушевца

Scroll Skip to content