Крушевац Слободиште

Формиран Привремени орган града Крушевца

Формиран Привремени орган града Крушевца

31. октобра 2023.

Данас је формиран Привремени орган града Крушевца који је одржао и своју прву седницу. За председника Привременог органа именована је Јасмина Палуровић, а за чланове Предраг Вукићевић, Александар Јовановић, Синиша Максимовић и Саша Анђелковић.

Тиме се укидају законодавни и извршни органи власти локалне самоуправе, а до конституисања Скупштине града и избора Градоначелника, град ће водити Привремени орган на челу са Јасмином Палуровић.

 

На првој седници донет је Пословник Привременог органа Града, именован секретар, донета Решења о престанку мандата одборника Скупштине града, престанку фунције председника и заменика председника Скупштине града, Градоначелника и заменика Градоначелника, престанку мандата функција чланова Градског већа, помоћника Градоначелника и чланова радних тела Скупштине.

Именована је Комисија за кадровска и административна питања.


Scroll Skip to content