Kruševac Slobodište

Dodatna podrška gradu za rodno odgovorno budžetiranje

Dodatna podrška gradu za rodno odgovorno budžetiranje

15. marta 2022.

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo finansija  i Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, pružaju podršku uvođenju rodno odgovornog budžetiranja na svim nivoima vlasti. Tim povodom, danas je Kruševac posetila koordinatorka programa ROB (rodno odgvorno budžetiranje) u UN WOMEN, Olja Janković Leković. Ona je razgovarala sa gradonačelnicom Jasminom Palurović i saradnicima o daljim koracima u ovoj oblasti na nivou lokalne samouprave.

Što se tiče rodne ravnopravnosti, od 2015. godine postignuti su značajni rezultati na nacionalnom i nivou gradova i opština u Srbiji.

Grad Kruševac  je prošle godine bio uključen u procenu spremnosti i zainteresovanosti JLS koje do sada nisu dobijale podršku, kao i u mapiranje primene ROB (rodno odgvorno budžetiranje) na lokalnom nivou od strane referentnih tela. Ove godine, odabran je da bude 1 od 10 jedinica lokalne samouprave kojima će se pružiti podrška za sprovođenje ove vrste reforme javnih finansija tokom 2022.godine.

Olja Janković Leković je istakla da je rad Grada Kruševca prepoznat kao primer dobre prakse i da je upravo to razlog za sveobuhvatnu podršku za dodatno unapređenje rodne ravnopravnosti. Takođe, mapirana je i praćena dosadašnja primena rodno odgovornog budžetiranja u gradu.

Podršku će pružati UN WOMEN u okviru regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Agencija Vlade Švedske  za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA.

Današnji sastanak je bio inicijalni, gde su  razmatrani elementi podrške i dogovarani naredni koraci. A to su – direktan rad na povećanju veština i znanja zaposlenih u opštini, primena mehanizama za rodnu ravnopravnost većnika (ca), a pored obuka i mentorstva, predviđena je i razmena iskustava sa drugim JLS koje ovu reformu već uspešno sprovode.

 


Scroll Skip to content