Kruševac Porta

Dobijena sredstva za projekte od Ministarstva privrede

Dobijena sredstva za projekte od Ministarstva privrede

24. avgusta 2021.

Jasmina Palurović, gradonačelnik Kruševca je danas dala izjavu  za Radio televiziju Srbije o dobijenim sredstvima za projekte iz Ministarstva privrede  i delu ulaganja iz gradskog budžeta i kako je Grad usmerio ta sredstva.

„Od 2012. godine kada smo došli na vlast imamo veoma dobru saradnju sa Ministarstvom privrede koje nam je mnogo pomoglo u realizaciji projekata vezanih za razvoj našeg grada i povećanje kvaliteta života naših sugrađana. I ministarstvo i naš gradski budžet su učestvovali sa po 50% u mnogim projektima,“ naglasila je gradonačelnica i navela sledeće projekte koje je Grad zajedno sa Ministarstvom  privrede realizovao od 2012. godine do danas.

U 2012. godini  za projekat Rekonstrukcija gradskih ulica Jastrebačke i Ivankovačke u Kruševcu izdvojeno je ukupno  oko 23 miliona, a sve u cilju omogućavanja bezbednijeg kretanja pešaka u skladu sa propisima o pristupačnosti.

 

  • U 2012 i 2013. godini je realizovan projekat izgradnje fiskulturne sale u OŠ “Sveti Sava” u Čitluku gde je ukupno uloženo oko 45,5 miliona dinara. Na ovaj način je omogućen veći obuhvat učenika, kvalitetniji uslovi za izvođenje nastave i mogućnost realizacije nastave fizičkog vaspitanja.

 

  • U izgradnju saobraćajnica u gradskoj industrijskoj zoni Sever u Kruševcu 2014 i 2015. godine uloženo je oko 10,3 miliona dinara. Izgrađeno je 279 m puta u industrijskoj zoni „Sever“ (od Jasičkog puta prema firmi Dugakomerc) u Kruševcu čime je povećana atraktivnost ovog dela industrijske zone. Izgradnjom ulice obezbeđena je komunalna opremljenost i urbani izgled ovog dela industrijske zone i omogućen je nesmetan pristup radnika privrednih subjekata u zoni i njihovih poslovnih partnera građevinskim parcelama i poslovnim objektima.

–    U rekonstrukciju objekta Narodnog univerziteta u Kruševcu – druga faza uloženo je ukupno oko 26 miliona dinara. Ovom rekonstrukcijom dobili smo savremeno uređen prostor za održavanje visokoškolske nastave i time smo omogućili otvaranje Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu.

  • 2016 i 2017. godine izgrađen je deo infrastrukture u naselju “Rasadnik 1” blok D2 (saobraćajnica sa trotoarom i saobraćajna signalizacija). Vrednost projekta je bila oko 15,5 miliona dinara. Izgradnjom ulice u okviru ovog naselja obezbeđena je komunalna opremljenost i urbani izgled naselja , kao i nesmetan pristup vlasnika građevinskim parcelama i objektima.

 

–  U rekonstrukciju ulice Jovana Nenada u Kruševcu 2018. godine uloženo je oko 15 miliona dinara čime je unapređna lokalna infrastruktura i o podignut kvalitet života i rada građana

 

  – 2018 i 2019. godine u dogradnju sprata ustanove Centra za osobe sa invaliditetom „Duga“, uloženo je ukupno oko 11,6 miliona dinara ( oko 4,2 miliona Ministarstvo i 7,4 miliona Grad). Dograđeno je novih 120 m² čime je stvoren prostor za privremeno i povremeno zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama. Poboljšan je kvalitet života uže i šire porodice osoba sa invaliditetom u formi ispunjavanja ličnih, zdravstvenih, profesionalnih i drugih potreba. Stvoreni su uslovi da Centar za osobe sa invaliditetom dobije licencu za dodatnu uslugu „Predah smeštaj“

 

  • Uz pomoć Ministarstva privrede 2020. godine izgradili smo saobraćajnicu O1-O2-O6 u okviru PDR “Stari aerodrom faza 1” , a ukupna vrednost projekta je 126,6 miliona dinara, od čega je ministarstvo učestvovalo sa oko 63,5 miliona dinara.

U 2020. godini izgrađeno je pet saobraćajnica i kružni tok ukupne dužine 921 m i postavljena je saobraćajna signalizacija. Realizacija projekta povećala je atraktivnost okolnih parcela pa je krajem 2020. prodato 5.400 m2 zemljišta na lokaciji starog aerodroma.

 

U ovoj godini, u toku su radovi na projektu izgradnje novoplaniranih saobraćajnica sa infrastrukturom u okviru PDR Stari aerodrom, faza 1 i PDR Stari aerodrom faza 2. Ugovorena vrednost projekta je oko 151,4 miliona dinara, Ministarstvo pravde i Grad učestvuju sa po 75,7 miliona dinara. Projekat podrazumeva izgradnju saobraćajnica, u poslovnoj zoni – prostoru namenjenom za komercijalnu delatnost. Teren odnosno zemljište na kome je planirana izgradnja saobraćajnica je neizgrađen teren i spada u kategoriju ravnih terena, i uliva se u novoizgrađene saobraćajnice. Realizacija projekta bi doprinela otvaranju novih radnih mesta. U neposrednoj blizini saobraćajnica nalaze se greenfield lokacije za koje postoji interesovanje od strane potencijalnih investitora.

Pored parcela koje su kupili Lidl i Nepi,  od 2017 do 2020. godine prodato je još 12 parcela na lokaciji Stari aerodrom  koje su kupili vlasnici kruševačkih firmi, okolnih opština Rasinskog okruga i  van okruga.

Ukupna vrednost svih prodatih parcela je oko  540,3 miliona dinara.

 

Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije, Ministarstva privrede u realizaciji pomenutih projekata stvorili smo uslove za nove investitore i poboljšali turističku ponudu grada, kao i kvalitet života naših sugrađana.


Scroll Skip to content