Крушевац Слободиште

Добијена средства за пројекте од Министарства привреде

Добијена средства за пројекте од Министарства привреде

24. августа 2021.

Јасмина Палуровић, градоначелник Крушевца је данас дала изјаву  за Радио телевизију Србије о добијеним средствима за пројекте из Министарства привреде  и делу улагања из градског буџета и како је Град усмерио та средства.

„Од 2012. године када смо дошли на власт имамо веома добру сарадњу са Министарством привреде које нам је много помогло у реализацији пројеката везаних за развој нашег града и повећање квалитета живота наших суграђана. И министарство и наш градски буџет су учествовали са по 50% у многим пројектима,“ нагласила је градоначелница и навела следеће пројекте које је Град заједно са Министарством  привреде реализовао од 2012. године до данас.

У 2012. години  за пројекат Реконструкција градских улица Јастребачке и Иванковачке у Крушевцу издвојено је укупно  око 23 милиона, а све у циљу омогућавања безбеднијег кретања пешака у складу са прописима о приступачности.

 

  • У 2012 и 2013. години је реализован пројекат изградње фискултурне сале у ОШ “Свети Сава” у Читлуку где је укупно уложено око 45,5 милиона динара. На овај начин је омогућен већи обухват ученика, квалитетнији услови за извођење наставе и могућност реализације наставе физичког васпитања.

 

  • У изградњу саобраћајница у градској индустријској зони Север у Крушевцу 2014 и 2015. године уложено је око 10,3 милиона динара. Изграђено је 279 m пута у индустријској зони „Север“ (од Јасичког пута према фирми Дугакомерц) у Крушевцу чиме је повећана атрактивност овог дела индустријске зоне. Изградњом улице обезбеђена је комунална опремљеност и урбани изглед овог дела индустријске зоне и омогућен је несметан приступ радника привредних субјеката у зони и њихових пословних партнера грађевинским парцелама и пословним објектима.

–    У реконструкцију објекта Народног универзитета у Крушевцу – друга фаза уложено је укупно око 26 милиона динара. Овом реконструкцијом добили смо савремено уређен простор за одржавање високошколске наставе и тиме смо омогућили отварање Пољопривредног факултета у Крушевцу.

  • 2016 и 2017. године изграђен је део инфраструктуре у насељу “Расадник 1” блок Д2 (саобраћајница са тротоаром и саобраћајна сигнализација). Вредност пројекта је била око 15,5 милиона динара. Изградњом улице у оквиру овог насеља обезбеђена је комунална опремљеност и урбани изглед насеља , као и несметан приступ власника грађевинским парцелама и објектима.

 

–  У реконструкцију улице Јована Ненада у Крушевцу 2018. године уложено је око 15 милиона динара чиме је унапређна локална инфраструктура и о подигнут квалитет живота и рада грађана

 

  – 2018 и 2019. године у доградњу спрата установе Центра за особе са инвалидитетом „Дуга“, уложено је укупно око 11,6 милиона динара ( око 4,2 милиона Министарство и 7,4 милиона Град). Дограђено је нових 120 m² чиме је створен простор за привремено и повремено збрињавање особа са посебним потребама. Побољшан је квалитет живота уже и шире породице особа са инвалидитетом у форми испуњавања личних, здравствених, професионалних и других потреба. Створени су услови да Центар за особе са инвалидитетом добије лиценцу за додатну услугу „Предах смештај“

 

  • Уз помоћ Министарства привреде 2020. године изградили смо саобраћајницу О1-О2-О6 у оквиру ПДР “Стари аеродром фаза 1” , а укупна вредност пројекта је 126,6 милиона динара, од чега је министарство учествовало са око 63,5 милиона динара.

У 2020. години изграђено је пет саобраћајница и кружни ток укупне дужине 921 m и постављена је саобраћајна сигнализација. Реализација пројекта повећала је атрактивност околних парцела па је крајем 2020. продато 5.400 m2 земљишта на локацији старог аеродрома.

 

У овој години, у току су радови на пројекту изградње новопланираних саобраћајница са инфраструктуром у оквиру ПДР Стари аеродром, фаза 1 и ПДР Стари аеродром фаза 2. Уговорена вредност пројекта је око 151,4 милиона динара, Министарство правде и Град учествују са по 75,7 милиона динара. Пројекат подразумева изградњу саобраћајница, у пословној зони – простору намењеном за комерцијалну делатност. Терен односно земљиште на коме је планирана изградња саобраћајница је неизграђен терен и спада у категорију равних терена, и улива се у новоизграђене саобраћајнице. Реализација пројекта би допринела отварању нових радних места. У непосредној близини саобраћајница налазе се greenfield локације за које постоји интересовање од стране потенцијалних инвеститора.

Поред парцела које су купили Лидл и Непи,  од 2017 до 2020. године продато је још 12 парцела на локацији Стари аеродром  које су купили власници крушевачких фирми, околних општина Расинског округа и  ван округа.

Укупна вредност свих продатих парцела је око  540,3 милиона динара.

 

Захваљујући помоћи Владе Републике Србије, Министарства привреде у реализацији поменутих пројеката створили смо услове за нове инвеститоре и побољшали туристичку понуду града, као и квалитет живота наших суграђана.


Scroll Skip to content