Крушевац Слободиште

Активности на формирању Локалних акционих група

Активности на формирању Локалних акционих група

9. јуна 2021.

На иницијативу помоћника градоначелника Града Крушевца за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Агенције за регионални развој Расинског округа, током априла и маја месеца 2021.године обишли су локалне самоуправе из Расинског округа са иницијативом да их још једном детаљније упознају за могућностима формирања Локалних акционих група и предностима које формирање истих може да им донесе.

Након реализованих састанака  закључили смо да постоји жеља и потенцијал за формирање лагова и на нашем простору, па смо оранизовали заједнички састанак у Чачку обзиром да они имају искуства у овој теми. Састанак је одржан у Научно технолошкок парку у Чачку, у понедељак 07. Јуна 2021. године. На истом су присуствоали сви представници са територије нашег округа: представници града Крушевца, локалних самоуправа, привредника, туристичких организација, цивилног сектора.

Тема састанка је била : Локалне акционе групе подршка руралном развоју .

Присутни су током састанка имали прилике да се детаљније упознају са искуствима формираних лагова: Чачак- Горњи Миланиовац и Драгачево-Јелица- Западна Морава. Такође су подељена искуства о функционисању ЛАГ-ова у земљама у окружењу, са фокусом на Словенију. Објашњени су кораци у формирању ЛАГ-а, изазови са којима су се суочавали као и тренутним резултатима рада као и плановима за даље функционисање. Презентовани су потенцијали Општине Чачак и правци њиховог развоја.

Састанак  је успешно реализован  јер су сви присутни узели активно учешће током састанка. Ово је била добра прилика да се размене постојећа знања и искуства, направе и унапреде међуопштинска и међурегионална партнерства.

Успостављање локалних партнерстава под називом Локалне акционе групе (ЛАГ) је један од примарних и најважнијих корака ЛЕАДЕР приступа. Искуства из земаља у окружењу указују да су ЛАГ-ови ефикасни у подстицању одрживог развоја. Неопходно је умрежити носиоце локалних активности око заједничких пројектних и мултисекторских активности како би се постигла синергија. Да се дефинишу потенцијали, изазови, предности и циљеви који би допринели побољшање економске конкурентности одређеног подручја, територије.

Наша улога је да дамо допринос у јачању дијалог и сарадње између различитих руралних актера, који често немају или имају мало искуства у сарадњи, тако што смањују потенцијалне сукобе и олакшавају преговоре и споразуме за решења путем консултација и разговора,дефинисаље заједничких акционих планва и стратегија.

ЛАГ треба да повеже јавне и приватне партнере, да би била добро уравнотежена група која би представљала интересе постојећих локалних група које долазе из различитих социо-економских сектора у заједнички одређеној територији. На нивоу одлучивања, приватни партнери и удружења треба да учествују најмање са 50% у локалном партнерству.

Само заједничком партенрском сарадњом , умрежавањем на регионалном и међународном нивоу можемо унапредити своју конкурентксу позицију и расположиве фондове ЕУ учинити доступнијим у имплементацији различитих пројеката ( како у области пољопривреде, инфраструктуре, туризма, културе , екологије, образовања, спорта и других сектора у складу са дефинисаним приоитетима и потребама).

Састанку су присуствовали представници из свих локалних самоуправа из Расинског округа.

 

 


Scroll Skip to content